silda havn

Moloane på Silda er freda

Frå i dag, 9. august 2016, er Silda hamn på kystverket sin landsvern -plan. Riksantikvaren har gjennomført ...
tankar

Nytt frå Silda Vassverk

Vatnet på Silda er ikkje rensa pt. Prosjektet er fint i rute ift frist fra Mattilsynet, som er 15. Sept. Anle...
asfaltgjengen

Merkedag for Silda

foto: Ole Sætren–fleire bilete: Leif-Magne Wik facebook             Om morgonen 15 juni sta...

Årsmøte i Silda Velforening

Dei som ikkje var på årsmøtet i påska kan no lese referat, årsmelding og rekneskap under fana “Silda Velforening/Årsmøte” Den viktigaste saka på årsmøtet var nødvending vedlikehald av heile  vegen på Silda, ikkje berre den delen som SFE må reparere etter kabelgravinga. Årsmøtet 2015 løyvde 50.000 kr som “gulrot og markering av behov”. Årsmøtet 2016 […]

Uten_navn 3

«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leveran...
søppelrom

Søppelrom på kaia

Avfallskontainarane på kaia er til restavfall frå hushaldninga, ikkje til gamle møblar, byggn.materiale, el...
kortreist04

Billaust sommareventyr

Sunnmørsposten sin journalist Torill Myren besøkte Silda onsdag 2. juni. Sjå artikkelen i  Sunnmørsposten...
Grillfest

Grillsamling 2015

Med elendige vermeldingar var det mange som trudde at grillsamlinga vart avlyst, men den gong ei. Styret i Sil...