Langfredagsbingo

  Tradisjonen tru var det også i år bingo  på Silda Grendahus. Kaker og kaffi  og god stemning.

Skjærbuda har ope i påska

Restauratør Charlotte Tytingvåg, på Skjærbuda, opplyser til Fjordenes Tidende at “buda” skal vere open frå torsdag 16. til og med påskedag 20. april. Torsdag er det hattefest for dei minste kl 15 og kl 20 for dei over 18 år.