Sildaavisa 1972

Elevane ved Silda skule laga skuleavis i 1972/73. Kva trudde elevane om framtida.   sjå PDF-kopi av produkt...

Referat frå årsmøtet i påska

Referat frå  Årsmøte laurdag 31. mars Referatet finn du under Silda Velforening./Årsmøte  Referat frå styremøte finn du under Silda Velfor./Styreprotokoller

Søndagsrute med Øyglimt

Årsmøtet i Silda Velforening vedtok, i dag 31. mars, at laget bestiller ei søndagsrute med Øyglimt,  2. påskedag kl 15 får  frå Silda 15.