Årsmøte i Silda Velforening

Det var årsmøte i Silda Velforening på  Silda grendahus laurdag 20.april 2019 Tilstade: 21 personar, av desse hadde 15 stemmerett. (Kvart medlemskap har ei stemme). Referat finn du på SILDA VELFORENING/ ÅRSMØTE

Sildaavisa 1972

Elevane ved Silda skule laga skuleavis i 1972/73. Kva trudde elevane om framtida.   sjå PDF-kopi av produkt...

Referat frå årsmøtet i påska

Referat frå  Årsmøte laurdag 31. mars Referatet finn du under Silda Velforening./Årsmøte  Referat frå styremøte finn du under Silda Velfor./Styreprotokoller

Oppdrett ved Silda – endra skepsis???

Fleirtalet i Silda Vellforening sitt styre har ikkje endra meining. Etter oppslag i «Fjordenes tidende» har mange stilt spørsmål -til medlemmer i styret – om vi har endra meining. Dette har ikkje vore drøfta i styret og leiaren har uttala seg som privatperson, medan avisa siterer han som leiar i Silda velforening. Unni Hennøen og […]

Renovasjonsordning for Silda

Vi er veldig glade for å ha en renovasjonsordning på Silda, men den kan stå i fare hvis ikke vi blir mer nøye med hva vi kaster i søppelkonteinerne. Det er kun restavfall som skal i disse. Har man storopprydding og ønsker å kaste møbler, hageavfall, elektriske artikler, malingsspann, lysrør o.l.  så må man selv […]