FUNNE Vassleksje på Silda

I HELGA VART LEKASJEN FUNNEN,  I EIN KJELLAR. PLASTSLANGEN TIL HOVUDKRANEN HADDE LOSNA. KJELLAREN VAR RIMELEG VÅT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALFRED HAR GITT BESKJED TIL HUSEIGAR *************************************** Alfred Silden melder at der må vere ein større lekasje på Silda. Enten i ei eller anna grøft eller så er der leksje i eit hus. Vasstrykket har sist veka blitt […]

Silda vassverk /renseanlegg

Laurdag 22. oktober melde styreleiar Helga og dagleg leiar Alfreda at rensanlegget for Silda vassverk var sett...

Nytt frå Silda Vassverk

Vatnet på Silda er ikkje rensa pt. Prosjektet er fint i rute ift frist fra Mattilsynet, som er 15. Sept. Anle...

«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leveran...