Beiteforsøk på Silda

Styre har fått spørsmål om å støtte eit forsøk med beiting på eit område i NordSilda. Leiar Tore Johansen har vore i kontakt med alle i styret som meiner at Silda Velforeining bør støtte forsøket. Styreprotokoll. Kostnad er eit eingongstilskot på kr. 5000, for å få erfaring. Ole Sætren har teke ansvaret for tilsyn med […]

NOMIL har svart

Nomil svarte på vårt brev, før nokon kunne vente. NOMIL svar på brev/(last opp som PDF). NOMIL er nøgde med situasjonen på Silda. Alt avfall skal kastast  usortert i dei 4 containerane som er på kaia. Flasker, småmetall og glas skal kastast saman med matavfall, plast og papir/papp. Bygg- og rivingsrestar skal ikkje i containerane. […]

Renovasjonsordninga for Silda

Silda Velforening har fått tips om å arbeide vidar med renovasjonsordninga. Vi vart sist vinter informert om at NOMIL ville ha eit møte på Silda, sommaren 2018. Dette høyrde vi ingen ting om. Styret har handsama eit forslag til brev til NOMIL(last opp som PDF) som vi har bearbeidd og vedteke samrøystes  i elektronisk styremøte. 

Søndagsrute med Øyglimt

Årsmøtet i Silda Velforening vedtok, i dag 31. mars, at laget bestiller ei søndagsrute med Øyglimt,  2. påskedag kl 15 får  frå Silda 15.

Etablering av oppdrettsverksemd ved Silda.

Referat frå infomøte på Silda Grendahus 27.07.17 med Blom fiskeoppdrett og Coast Seafood. Coast Seafood var representert v/ Sverre Søraa, Blom fiskeoppdrett v/ Øyvind Blom. Innkalling til møtet var utsendt av Silda Velforening, ved formann Tore Johansen Møteleiar: Jarl Magne Silden         Referent: Knut Magnussen Rundt 50 frammøtte.                                             […]