FUNNE Vassleksje på Silda

I HELGA VART LEKASJEN FUNNEN,  I EIN KJELLAR. PLASTSLANGEN TIL HOVUDKRANEN HADDE LOSNA. KJELLAREN VAR RIMELEG VÅT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALFRED HAR GITT BESKJED TIL HUSEIGAR *************************************** Alfred Silden melder at der må vere ein større lekasje på Silda. Enten i ei eller anna grøft eller så er der leksje i eit hus. Vasstrykket har sist veka blitt […]