NOMIL har svart

Nomil svarte på vårt brev før  nokon kunne vente. (trykk her- sjå vedlegg). NOMIL er nøgde med situasjonen på Silda. Alt avfall skal kastast  usortert i dei 4 containerane som er på kaia. Flasker, småmetall og glas skal kastast saman med matavfall, plast og papir/papp. Bygg- og rivingsrestar skal ikkje i containerane Sorterte fragment vert […]

Renovasjonsordninga for Silda

Silda Velforening har fått tips om å arbeide vidar med renovasjonsordninga. Vi vart sist vinter informert om at NOMIL ville ha eit møte på Silda, sommaren 2018. Dette høyrde vi ingen ting om. Styret har handsama eit forslag til brev til NOMIL som vi har bearbeidd og vedteke samrøystes  i elektronisk styremøte.  . Les heile […]