FUNNE Vassleksje på Silda

I HELGA VART LEKASJEN FUNNEN,  I EIN KJELLAR.
PLASTSLANGEN TIL HOVUDKRANEN HADDE LOSNA.
KJELLAREN VAR RIMELEG VÅT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ALFRED HAR GITT BESKJED TIL HUSEIGAR

***************************************

Alfred Silden melder at der må vere ein større lekasje på Silda. Enten i ei eller anna grøft eller så er der leksje i eit hus.

Vasstrykket har sist veka blitt redusert med «ein kg» utan forklarleg grunn.

Alfred har prøvd å stenge av, der det er krane på hovudleidninga, utan å finne feilen. Utfordringa er vel helst at det ikkje er mulig å stenge av bit for bit av leidninga.
Dersom huseigarar har avtale med nokon, for tilsyn, så kunne det vere lurt å få kontrollert inne i  hus.