NOMIL har svart

Nomil svarte på vårt brev før  nokon kunne vente. (trykk her- sjå vedlegg). NOMIL er nøgde med situasjonen på Silda. Alt avfall skal kastast  usortert i dei 4 containerane som er på kaia. Flasker, småmetall og glas skal kastast saman med matavfall, plast og papir/papp. Bygg- og rivingsrestar skal ikkje i containerane Sorterte fragment vert for dyrt, å hente meiner NOMIL, av same grunn har glasigloane blitt fjerna. Der er storcontainer  på Asko-Måløy for gratis levering, andre kan leverast på gjenbruksstasjon.

Då veit vi det