Årsmøte i Silda Velforening

Dei som ikkje var på årsmøtet i påska kan no lese referat, årsmelding og rekneskap under fana «Silda Velforening/Årsmøte» Den viktigaste saka på årsmøtet var nødvending vedlikehald av heile  vegen på Silda, ikkje berre den delen som SFE må reparere etter kabelgravinga. Årsmøtet 2015 løyvde 50.000 kr som «gulrot og markering av behov». Årsmøtet 2016 […]

Grillsamling 2015

Med elendige vermeldingar var det mange som trudde at grillsamlinga vart avlyst, men den gong ei. Styret i Sil...

«Silda nye vassverk»

Huset til renseanlegget er på plass. Det tekniske utstyret er på veg, kjem truleg alt etter 17. mai. Leveran...

Quiz på Skjærbuda

Kvar onsdag kveld vert det arrangert quiz på Skjærbida.  Onsdag 15.juli var det godt frammøte med  to bå...

Basar på Grendahuset

Tradisjonen tru var det basar på Silda Grendahus. Tysdag 14. juli gjekk den av stabelen, med papirlodd og tre...

Søppelrom på kaia

Avfallskontainarane på kaia er til restavfall frå hushaldninga, ikkje til gamle møblar, byggn.materiale, el...

Basar på sommar-Silda

17. juli vart grendahuset sin sommarbasar avvikla, med «treårar» avrivingslodd og mengder av prem...

Billaust sommareventyr

Sunnmørsposten sin journalist Torill Myren besøkte Silda onsdag 2. juni. Sjå artikkelen i  Sunnmørsposten...