Nytt frå Silda Vassverk

Vatnet på Silda er ikkje rensa pt. Prosjektet er fint i rute ift frist fra Mattilsynet, som er 15. Sept.
Anlegget er kjøp, betalt og på plass. Pumpehuset er bygd. Det som gjenstår er rigging og montering, inklusiv rørleggararbeid. Deretter skal det testast og igangsettast i samarbeid med leverandør.Dette til orientering.
Ny informasjon blir gitt når anlegget er sett i drift.
Hilsen Styret i Silda Vassverk