Søppelordninga på Silda heng i ein tynn tråd

Vil vi ha organisert renovasjon på Silda???
Grunne til at vi har problem er:
1. Slett ikkje alle betalar?? Løysing tvungen renovasjon.
2. Folk leverer ting som ikkje går på søppelbilane: stål, byggmateriale, elektroutstyr m.m.  Alle  veit kva som skal i restavfallet


Dette er stål og elektroavfall, vart teke ut av kontaineren: Vonar nokon fjernar det utan at ordning kjem meir i vannry