NOMIL har svart

Nomil svarte på vårt brev, før nokon kunne vente. NOMIL svar på brev/(last opp som PDF).
NOMIL er nøgde med situasjonen på Silda. Alt avfall skal kastast  usortert i dei 4 containerane som er på kaia. Flasker, småmetall og glas skal kastast saman med matavfall, plast og papir/papp. Bygg- og rivingsrestar skal ikkje i containerane. Sorterte fragment vert for dyrt, å hente meiner NOMIL.  Av same grunn har glasigloane blitt fjerna. Der er storcontainer  på Asko-Måløy for gratis levering, annna kan leverast på gjenbruksstasjon. Då veit vi det