Beiteforsøk på Silda

Styre har fått spørsmål om å støtte eit forsøk med beiting på eit område i NordSilda. Leiar Tore Johansen har vore i kontakt med alle i styret som meiner at Silda Velforeining bør støtte forsøket. Styreprotokoll.
Kostnad er eit eingongstilskot på kr. 5000, for å få erfaring. Ole Sætren har teke ansvaret for tilsyn med dyra. Beitelaget for utbetalt tilskotet,  frå kasserar Unni, ved levering av rekning.